สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน  
4 มี.ค. 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
4 มี.ค. 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
17 ธ.ค. 2561 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
15 พ.ย. 2561 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
15 ต.ค. 2561 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร