สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน  
17 ก.ย. 2561 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
15 ส.ค. 2561 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
16 ก.ค. 2561 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
15 มิ.ย. 2561 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
15 พ.ค. 2561 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร