สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน  
4 ต.ค. 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
10 ก.ย. 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
19 ส.ค. 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
22 ก.ค. 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
21 มิ.ย. 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร