สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน  
28 มี.ค. 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
4 มี.ค. 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
4 มี.ค. 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
17 ธ.ค. 2561 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
15 พ.ย. 2561 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร