สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน  
15 ก.พ. 2561 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
15 ม.ค. 2561 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
15 ธ.ค. 2560 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
15 พ.ย. 2560 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
15 พ.ย. 2560 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร