สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน  
15 พ.ย. 2560 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
15 ก.ย. 2560 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2560 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
15 ส.ค. 2560 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2560 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
14 ก.ค. 2560 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
15 มิ.ย. 2560 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร