โครงการ TCDC

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564

วันที่ 9 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564 ภายใต้ธีม “ISAN CROSSING: อีสาน โคตรซิ่ง” ที่สะท้อนความร่วมมือระหว่างเครือข่าย (crossover) เพื่อก้าวข้ามความท้าทายสู่จุดหมาย (crossing)

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564

Bangkok Design Week 2021 (BKKDW 2021) วันที่ 8 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2564

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2020

วันที่ 5 – 13 ธันวาคม 2563 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านช้างม่อย ย่านสันกำแพง และกระจายตัวทั่วเมืองเชียงใหม่