แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน  
27 ก.ย. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศการพลาสติกหาที่สุดไม่ได้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
27 ก.ย. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ3รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
27 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562 (ซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบe-office) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
26 ก.ย. 2561 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
19 มิ.ย. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 รายการ) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร