แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน  
27 ธ.ค. 2561 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง3รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษบกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
27 ธ.ค. 2561 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
27 ธ.ค. 2561 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
24 ธ.ค. 2561 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
24 ธ.ค. 2561 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร