แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน  
12 ก.พ. 2562 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
23 ม.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตต้นแบบพื้นที่ทางเท้าในย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
22 ม.ค. 2562 เผยแพร่แผนการซื้อจัดจ้าง3รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
22 ม.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
21 ม.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร