ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
17 ต.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ e-office โดยวิธีคัดเลือก 800,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
28 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่างเทคนิค ภายในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะจาะจง 766,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
28 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ภายในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 880,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
28 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัมนาเนื้อหา คัดเลือกวัตถุจัดแสดง และประสานงานนิทรรศการ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์:Creative Economy in Action" 50,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
28 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 261,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม