ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
28 ต.ค. 2562 ประกวดราคาซื้อต่ออายุการใช้งานระบบ Google Gsuite 810,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
24 ต.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 3,246,469.70 บาท ดูเพิ่มเติม
29 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรมหมอลำเชิงสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 245,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
5 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสาร CEA OUTLOOK ฉบับที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 290,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
5 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมแบบอักษร(ฟอนต์) สำหรับใช้งานเพื่อการสื่อสารองค์กรและเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ(Bangkok Design Week) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 370,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม