ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
15 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน Experimental Craft กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ(Creative Craft Transformation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 170,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
1 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อมูลการเสนอตัวเป็นเมืองหลวงแห่งการออกแบบโลก และการเสนอตัวเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก 860,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
28 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล AIS D.C. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 135,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
28 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการทรัพยากรกายภาพ สศส.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125,020.00 บาท ดูเพิ่มเติม
25 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเนื้อหาและดำเนินการจัดทำกิจกรรมในแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม