ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
14 ก.ย. 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริหารรักษาความปลอดภัย 4,680,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
14 ก.ย. 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการช่างเทคนิค ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง 3,600,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
14 ก.ย. 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการทำความสะอาด ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง 456,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
28 เม.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 68,800,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
10 เม.ย. 2560 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น เลขที่ 3/2560 76,719,600.00 บาท ดูเพิ่มเติม