ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
21 พ.ค. 2561 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับระบบบริการสมาชิก ศสบ. ขอนแก่น 703,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
21 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรูปเล่มและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการเจาะเทรนด์โลก2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
21 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเนื้อหารวมบทความ เจาะเทรนด์โลก 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
18 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศสำหรับโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน(AIS DC.) จำนวน152ชื่อเรื่อง 220 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
18 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศสำหรับโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน(AIS DC.) จำนวน245ชื่อเรื่อง265 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 275,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม