ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
23 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวิจัยและศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการยิมมวยไทย โดยวิธีคัดเลือก 800,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
19 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานการวิเคราะห์และรวบรวมมาตรการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยวิธีคัดเลือก 700,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
19 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(E-Office) โดยวิธีคัดเลือก 12,000,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
10 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (Postcard catalog) สำหรับกิจกรรม Change (by CEA) Crafted Craft โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 321,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
9 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบริหารงานอาคารอัตโนมัติ(BAS)ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม