ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
17 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสิ่งพิมพ์ประกอบนิทรรศการ Invisible Things(สิ่งที่มองไม่เห็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
8 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาไทย และภาษาต่างประเทศสำหรับโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้(TCDC Commons) สาขาสามย่าน จำนวน 162 ชื่อเรื่อง 187 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
8 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลผู้ร่วมจัดแสดงงานและเว็บไซต์สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
8 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศสำหรับโครงการสร้างแหล่งบมเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค จำนวน 160 ชื่อเรื่อง 208 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
7 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเสื้อและกระเป๋าสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 260,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม