ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
8 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 334 ชื่อเรื่อง 443 เล่ม สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์สู่ภาคอีสาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
6 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบภาพหลักเพื่อการสื่อสารโครงการเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 321,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
1 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อระบบประตูตรวจสอบทรัพยากร ศสบ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,060,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
31 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประสานงานและบริหารกิจกรรมดนตรีสำหรับกิจกรรม Creative Market ขายแล้วรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
31 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม