กิจกรรมและนิทรรศการ

กิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Visual Thinking for Design Process – ออนไลน์

อีเว้นท์ออนไลน์

กิจกรรม

เสวนา Creative Hub Roundtable: Art & Community Sharing Session

อีเว้นท์ออนไลน์

กิจกรรม

Co(VID) Creative Design : ออกแบบสร้างสรรค์ ในวันที่โควิดรายรอบ

อีเว้นท์ออนไลน์