กิจกรรมและนิทรรศการ

เวิร์คช็อป

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ NFT สำหรับนักสร้างสรรค์

อีเว้นท์ออนไลน์

กิจกรรม

CHANGEX2 Virtual Talk I Showcase I Special Deal I Business Matching

อีเว้นท์ออนไลน์

กิจกรรม

งานจัดแสดงผลิตภัณฑ์เทียนหอม Creative & Design Showcase

TCDC Bangkok

เวิร์คช็อป

CREATIVE PLASTIC ACADEMY

อีเว้นท์ออนไลน์

เวิร์คช็อป

คอร์สออนไลน์ “ทำให้เป็นธุรกิจ”

อีเว้นท์ออนไลน์

เวิร์คช็อป

คอร์สออนไลน์ Launchpad 2021 เตรียมความพร้อมก่อนออกสังเวียนธุรกิจ

อีเว้นท์ออนไลน์