กิจกรรมและนิทรรศการ

นิทรรศการ

นิทรรศการ “ออกแบบ แบบญี่ปุ่น” Japanese Design Today 100

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

งานบรรยายหัวข้อ “The Matter of Things: How products design our life?”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

เวิร์คช็อป

Talk & Workshop “You are Here” by Passa

TCDC COMMONS IDEO Q Chula-Samyan

กิจกรรม

Design Incubation Program

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

Design Incubation Program: Design Brief Talk & Open House #2

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

เปลี่ยนแล้วรวย: บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)