ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
18 พ.ย. 2562 จ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินผลสำเร็จของการจัดงานและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2019 และเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2020 1,500,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
14 พ.ย. 2562 จ้างทำเนื้อหา ติดตามผล และสรุปโครงการ Solar Ventures 400,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
31 ต.ค. 2562 จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ เทศกสาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019) 270,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
28 ต.ค. 2562 ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล World Global Style Network (WGSN) ระยะเวลา 1 ปี 1,300,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
21 ต.ค. 2562 จ้างพิมพ์นิตยสารรายเดือน Creative Thailand 200,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม