ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
22 พ.ค. 2562 ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ 200,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
16 พ.ค. 2562 จ้างผลิตสิ่งพิมพ์ประกอบนิทรรศการ Invisible Things (สิ่งที่มองไม่เห็น) 110,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
3 พ.ค. 2562 งานจ้างผลิตเสื้อและกระเป๋าสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ 260,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
3 พ.ค. 2562 จ้างปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลผู้ร่วมจัดแสดงงานและเว็บไซต์สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่(Chiang Mai Design Week) ระยะที่2 400,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
1 พ.ค. 2562 ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ 260,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม