ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
15 ก.ค. 2562 จ้างรื้อถอนโครงสร้างและอุปกรณ์ Shading ซอยเจริญกรุง32 250,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
8 ก.ค. 2562 จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์(Postcard Catalog) กิจกรรม Chang (by CEA) : Crafted Craft 321,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
8 ก.ค. 2562 จ้างอบรมและให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทของใช้ประดับ ตกแต่ง 200,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
8 ก.ค. 2562 จ้างจัดทำวีดีโอ และบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและผู้ประกอบการด้านการออกแบบ 150,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
1 ก.ค. 2562 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายชื่อและสัญลักษณ์ CEA 270,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม