ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
10 ส.ค. 2561 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 160,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
10 ส.ค. 2561 จัดจ้างทำมัลติมีเดียนิทรรศการพลาสติกหาที่สุดไม่ได้ 365,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
10 ส.ค. 2561 โครงการต่ออายุระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์ 250,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
9 ส.ค. 2561 จ้างออกแบบและติดตั้งการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม Innovation showcase หัวข้อ Creative Business (ธุรกิจสร้างสรรค์) 185,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
9 ส.ค. 2561 จ้างออกแบบและจัดทำรายละเอียดประกอบแบบตู้สันทนาการ เพื่อพัฒนาต้นแบบรถโดยสารเชิงท่องเที่ยว 220,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม