ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
28 ธ.ค. 2561 จ้างเหมาบริการช่างเทคนิค ประจำโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน(AIS D.C.) 610,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
28 ธ.ค. 2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน(AIS D.C.) 950,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
28 ธ.ค. 2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน(AIS D.C.) 1,100,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
28 ธ.ค. 2561 ดำเนินการจ้างเผยแพร่และบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ 450,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
28 ธ.ค. 2561 โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านสร้างสรรค์(Creative District) 400,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม