ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
20 มี.ค. 2562 จ้างที่ปรึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 1,500,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
20 มี.ค. 2562 จ้างติดตั้งโครงสร้างพื้นที่นิทรรศการข้อมูลย่านสร้างสรรค์ต้นแบบ 230,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
20 มี.ค. 2562 จ้างผลิตเนื้อหารวมบทความ เจาะเทรนด์โลก2020 200,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
20 มี.ค. 2562 จ้างผู้ช่วยบริหารโครงการ 320,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
20 มี.ค. 2562 จัดซื้อสมาชิกรายปีวารสารและนิตยสารรายปีภาษาต่างประเทศจำนวน28ชื่อเรื่อง 200,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม