สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ