แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง บริหารจัดการกิจกรรมงานเทศกาล ISAN Creative Festival ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น เพิ่มเติม

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)