แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษา server และอุปกรณ์ของระบบเครือข่ายสำหรับ สศส.สำนักงานใหญ่

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)