ประกาศราคากลาง : ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างผลิตดนตรีประกอบแฟชั่นโชว์ กิจกรรม Business Networking Event เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยงาน : ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างผลิตดนตรีประกอบแฟชั่นโชว์ กิจกรรม Business Networking Event เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง