ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตของที่ระลึกสำหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 40,000.00 บาท 23 ม.ค. 2562 36,400.00 บาท