ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการกิจกรรม สำหรับงาน showcase,talk,business และกิจกรรมแสดงดนตรี สำหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 2,500,000.00 บาท 21 ก.พ. 2562 2,479,457.50 บาท