ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมแบบอักษร(ฟอนต์) สำหรับใช้งานเพื่อการสื่อสารองค์กรและเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ(Bangkok Design Week) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 370,000.00 บาท 8 ส.ค. 2562 360,162.00 บาท