ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรมหมอลำเชิงสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์กรมหาชน) 245,000.00 บาท 28 ก.ย. 2562 241,500.00 บาท