ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างบริหารจัดการพื้นที่จัดแสดงผลงานและเตรียมพื้นที่จัดเทศกาล Bangkok Design week 2019

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 2,300,000.00 บาท 23 ม.ค. 2562 2,197,919.10 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
23 ม.ค. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf