ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ขนย้ายวัตถุจัดแสดงและติดตั้ง รื้อถอน นิทรรศการเมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่(Yes,Plastic ! Things to Rethink)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 500,000.00 บาท 8 ส.ค. 2562 189,390.00 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
8 ส.ค. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf