ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
6 ก.ย. 2562 จ้างก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น 10,747,445.00 บาท ดูเพิ่มเติม
30 ส.ค. 2562 พิมพ์วารสาร CEA OUTLOOK ฉบับที่2 290,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
28 ส.ค. 2562 งานจ้างวิจัยข้อมูลอุตสาหกรรมหมอลำเชิงสร้างสรรค์ประจำปี 245,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
15 ส.ค. 2562 จ้างจัดทำระบบจัดการข้อมูลจอประชาสัมพันธ์ (Digital signage) 300,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
14 ส.ค. 2562 จ้างผู้ประสานงานในการดูแลวิทยากรงาน CEA FORUM 2019 120,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม