ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
11 ต.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 220,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
28 ก.ย. 2561 ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ e-office 800,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
28 ก.ย. 2561 จ้างที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 300,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
27 ก.ย. 2561 จ้างเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรกายภาพ ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 290,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
27 ก.ย. 2561 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ1 260,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม