ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
18 ก.ค. 2561 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 105,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
9 ก.ค. 2561 ดำเนินการจัดจ้างใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม change SME 2018 เปลี่ยนแล้วรวย(ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่3-5ส.ค.61)ในสถานีโทรทัศน์เนชั่น 130,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
6 ก.ค. 2561 จ้างผลิตกระเป๋า สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการเทศกาล ISAN Creative Festival ที่ TCDC ขอนแก่น 200,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
6 ก.ค. 2561 จัดซื้อหลอดภาพสำหรับโปรเจคเตอร์ 300,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
2 ก.ค. 2561 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองเหลืองบ้านปะอาว 600,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม