ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
18 ม.ค. 2561 จ้างผลิต ติดตั้ง รื้อถอนป้ายข้อมูลกิจกรรม ป้ายสัญลักษณ์ตกแต่งบรรยากาศ และงานตกแต่งบรรยากาศพื้นที่ส่วนกลางสำหรับงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ ฯ 1,400,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
12 ม.ค. 2561 จ้างดำเนินการผลิตสื่อโฆษณาเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 (Bangkok Design Week 2018) ในจอดิจิตอลขนาดใหญ่จำนวน 92 จอ ในพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 500,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
10 ม.ค. 2561 จ้างออกแบบและบริหารกิจกรรม Marmalade Sky Pavilion Chidren's Day 250,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
10 ม.ค. 2561 จ้างติดตั้ง-รื้อถอนโครงสร้างกิจกรรม Marmalade Sky Pavilion Children's Day 300,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
8 ม.ค. 2561 จ้างทำ Showcase จัดแสดง Thinkk Together ในงาน Bangkok Design Week 2018 200,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม