ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
3 เม.ย. 2562 จ้างออกแบบและจัดแสดงวัสดุและผลิตภัณฑ์จากโครงการสรรหาและรวบรวมตัวอย่างวัสดุและบริการในพื้นที่ภาคใต้ 300,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
3 เม.ย. 2562 จ้างผลิตบทความ ภาพถ่าย และวีดีโอของกิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย 400,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
3 เม.ย. 2562 ดำเนินการจ้างเผยแพร่และบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการเสนอตัวเป็นเมืองหลวงแห่งการออกแบบโลก(World Design Capital) ระยะเวลา6เดือน (เมษายน-กันยายน2562) 860,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
28 มี.ค. 2562 เช่าพื้นที่เก็บครุภัณฑ์ วัสดุ และเอกสารต่างๆ 750,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
28 มี.ค. 2562 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง ระหว่างวันที่ 1 เมษษยน - 30 กันยายน 2562 437,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม