ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
4 ธ.ค. 2561 โครงการจัดทำพาวิลเลียนและนิทรรศการพลาสติกในเทสกาลงานออกแบบกรุงเทพฯดำเนินการจ้างออกแบบ ติดตั้งและรื้อถอนพาวิลเลียน 4,000,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
4 ธ.ค. 2561 ดำเนินการจ้างนำสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิด เยี่ยมชม และเสนอข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่(Chiang Mai Design Week 2018) 450,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
3 ธ.ค. 2561 การจัดซื้อระบบครุภัณฑ์ห้องสมุดป้องกันหนังสือสูญหายและเครื่องอ่านและ/หรือเขียนบัตร Contactless Smart Card 800,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
3 ธ.ค. 2561 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำเนื้อหาและบริหารกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภาคอีสาน 183,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
3 ธ.ค. 2561 จ้างผู้บริหารจัดการและดำเนินการด้านการเงินและข้อสัญญาระหว่างนักออกแบบและผู้ประกอบการ 150,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม