ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
21 ก.พ. 2562 จ้างบริหารจัดการกิจกรรม สำหรับงาน showcase,talk,business และกิจกรรมแสดงดนตรี 2,500,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
11 ก.พ. 2562 จัดจ้างออกแบบและผลิตตู้ชั้นหนังสือโครงการ miniTCDC CENTER 240,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
11 ก.พ. 2562 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1,000,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
31 ม.ค. 2562 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานผลิตเนื้อหาและดูแลสื่อโซเชียลมีเดีย 151,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
23 ม.ค. 2562 จ้างบริหารกิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ให้บริการธุรกิจสร้างสรรค์ฯ 450,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม