ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
24 เม.ย. 2562 จ้างออกแบบและบริหารจัดการผลงานศิลปะการจัดวางด้วยดอกไม้ประดับ 500,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
24 เม.ย. 2562 จ้างออกแบบและบริหารจัดการผลงานศิลปะการจัดวางแบบเคลื่อนไหว 500,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
23 เม.ย. 2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจย่านสร้างสรรค์ 1,500,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
22 เม.ย. 2562 จ้างออกแบบ ผลิตและติดตั้งนิทรรศการ Master of Materials and Design 1,000,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
18 เม.ย. 2562 จ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน MARKETING AND BRAND STRATEGY กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ(Creative Craft Transformation) 200,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม