ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
24 พ.ค. 2561 จัดจ้างพัฒนาระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ให้นักเรียน นักศึกษา สำหรับการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์(Young Designer Club) 400,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
24 พ.ค. 2561 จัดจ้างผู้ผลิตเนื้อหาและออกแบบและสื่อประชาสัมพันธ์ Design Brief E-Book 300,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
23 พ.ค. 2561 จ้างจัดหาระบบ Open Platform สำหรับการค้นหาข้อมูลสาธารณะ 1,000,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
18 พ.ค. 2561 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมงานเทศกาล ISAN Creative Festival 2,000,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
18 พ.ค. 2561 จัดจ้างผู้ออกแบบรูปเล่มและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ เจาะเทรนด์โลก 2019 160,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม