ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
26 ก.ค. 2561 จัดจ้างผู้ผลิตงานพิมพ์ป้ายไวนิลทั้งหมดในพื้นที่กิจกรรม Creative Market ขายแล้วรวย 120,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
26 ก.ค. 2561 จัดจ้างผู้ประสานงานและบริหารกิจกรรมดนตรีสำหรับกิจกรรม Creative Market ขายแล้วรวย 220,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
25 ก.ค. 2561 จัดจ้างทีมบริหารจัดการและประสานงานกิจกรรม เสวนา ฟังแล้วรวย 400,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
24 ก.ค. 2561 จ้างผู้ออกแบบและผลิตชิ้นงานต่างๆในพื้นที่กิจกรรม Creative Market ขายแล้วรวย 500,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
24 ก.ค. 2561 จัดจ้างออกแบบ ติดตั้งและรื้อถอนผลงานจัดแสดง(Showcase)ผู้ประกอบการในงานChang SMEs เปลี่ยนแล้วรวย พร้อมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบeBook 350,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม