รู้จัก TCDC

ขับเคลื่อนทุกภาคธุรกิจและประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ TCDC

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563

Bangkok Design Week 2020 (BKKDW 2020) วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563

คลังความรู้

37

มองไปข้างหน้า 2050: ความยั่งยืนและหลากหลายด้านชีวภาพ ที่ไม่จำกัดแค่ “มนุษย์” (Sustainable & Biodiversity)

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy เป็นเครื่องมือที่ถูกหยิบยกมาใช้กับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม “การออกแบบ" ตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าจะใช้วัสดุอย่างไร ผลิตอย่างไร ใช้อย่างไร ทิ้งหรือเลิกใช้อย่...

40

มองไปข้างหน้า 2050: การจัดการด้านสภาพอากาศ (Climate Emergency)

เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินของสภาพอากาศ ที่เมื่อจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นได้เพิ่มความตึงเครียดให้กับสิ่งแวดล้อม จากการคาดการณ์ในปี 2045 ที่เราและโลกจะพบความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้...

42

มองไปข้างหน้า 2050: การอยู่รอดด้วยความมั่นคงด้านทรัพยากร (Water-Food-Energy Security Nexus)

การเข้าถึง ใช้ประโยชน์จากอาหาร และการมีเสถียรภาพที่บ่งบอกถึงความมั่นคงทางอาหาร ปัญหาความแห้งแล้ง หรือการแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานถือเป็นความท้าทายสำหรับอนาคต ที่หลากหลายประเทศเลือกลงทุนกับนวัตกรรมด้านน...

168

The Outside Store Experience…ลืมไปเลย ว่าเคยมีคิว

เมื่อการต่อคิวกลายเป็นส่วนสำคัญของการช้อปปิ้งวิถีใหม่ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันช่างเป็นการทรมานลูกค้าและผู้ประกอบการอยู่ไม่น้อย ถึงเวลาที่ต้องปฏิวัติรูปแบบการเข้าคิวใหม่ เพื่อที่จะเสริมสร้างประสบการณ...

กิจกรรมและนิทรรศการ

ทั้งหมด
กิจกรรม
นิทรรศการ