รู้จัก TCDC

ขับเคลื่อนทุกภาคธุรกิจและประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ TCDC

“Redefining the District"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ย่านเจริญกรุง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและพื้นที่บริการใหม่ของ TCDC

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561

เทศกาลที่มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ ในย่านสร้างสรรค์ (Creative Districts) ต่าง ๆ

คลังความรู้

780

สำรวจประสบการณ์จาก SMEs ที่มียอดผู้ชมสูงที่สุด

TCDC คัดสรรประสบการณ์และเส้นทางในการทำธุรกิจจากผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขา ที่จะช่วยเปลี่ยนความคิดและธุรกิจของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

กิจกรรมและนิทรรศการ

ทั้งหมด
กิจกรรม
นิทรรศการ