แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน  
6 ธ.ค. 2561 ซื้อระบบครุภัณฑ์ห้องสมุดป้องกันหนังสือสูญหายและเครื่องอ่านและ/หรือเขียนบัตร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
30 พ.ย. 2561 ออกแบบ ติดตั้งและรื้อถอนพาวิลเลียน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
1 พ.ย. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน2รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
30 ต.ค. 2561 ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอน PTTGC Pavilion สำหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
27 ก.ย. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศการพลาสติกหาที่สุดไม่ได้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร