แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน  
23 พ.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 รายการ) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
25 เม.ย. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 รายการ) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
27 มี.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
14 มี.ค. 2561 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
25 ธ.ค. 2560 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2 รายการ) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร