แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน  
25 ต.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
15 ต.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
23 ส.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
24 ก.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษา server และอุปกรณ์ของระบบเครือข่ายสำหรับ สศส.สำนักงานใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
8 ก.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริหารจัดการ Creative Caree2รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร