แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน  
1 พ.ย. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน2รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
30 ต.ค. 2561 ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอน PTTGC Pavilion สำหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
27 ก.ย. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศการพลาสติกหาที่สุดไม่ได้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
27 ก.ย. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ3รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
27 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562 (ซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบe-office) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร