แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน  
24 ก.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษา server และอุปกรณ์ของระบบเครือข่ายสำหรับ สศส.สำนักงานใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
8 ก.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริหารจัดการ Creative Caree2รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
2 ก.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริหารจัดการกิจกรรมส่วนผู้เข้าชมและวิทยากร และระบบแปลภาษา โครงการCEA Forum 2019 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
2 ก.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานการวิเคราะห์และรวบรวมมาตรการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
27 มิ.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริหารจัดการกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Design Thinking เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอีคอมเมิร์ซให้กับธุรกิจไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร