แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน  
14 พ.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
14 พ.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินผลสำเร็จของการจัดงานและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2019 และเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2020 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
25 ต.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
25 ต.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
15 ต.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร